Ceník

Harmonický skalpel

dscn5987

Tento přístroj, již standardně používaný v humánní medicíně, umožňuje provádění operací s minimálními krevními ztrátami tím, že umožňuje bez nutnosti ligace (podvázání) přetnout cévy o průměru až 4mm. Tím odpadá nutnost použití šicího materiálu, zkracuje se délka uspání zvířete a výrazně se sníží krevní ztráty a zkracuje se doba rekonvalescence zvířete. Nejčastější použití je u velkých nebo hodně krvených nádorů či u chudokrevných zvířat a rizikových pacientů.

Příklad použití na zahraniční veterinární klinice:

https://www.youtube.com/watch?v=lEMAOyVLSoQ