Ceník

Odstředivka

odstredivka1z

Umožňuje získat vzorek krevního séra, močového sedimentu, či vzorku na vyšetření parazitů z trusu.