Nádory mléčné žlázy

Nádory mléčné žlázy

Jde o nejčastější nádorové onemocnění u fen. Vyskytuje se již od 5roku věku nejčastěji na posledních dvou mléčných jednotkách v podobě jedné či několika tuhých nebolestivých bulek. Výskyt často zaznamenáme po hárání, růst stimulují samičí pohlavní hormony. Nádory mohou být dlouhou dobu stále stejné, ale uvnitř vždy postupně dochází ke změnám a je zde riziko vzniku metastáz do ostatních orgánů (nejčastěji plíce, játra ad.) Pouhým pohledem či prohmatáním nelze určit, zda jde o nádor zhoubný nebo nezhoubný. To lze zjistit pouze odebráním vzorku tkáně nádoru a následným vyšetřením pod mikroskopem na specializovaném pracovišti. U fen starších 5let je vhodné občas prohmátnout mléčnou žlázu a případně změny konzultovat s veterinářem.

Můj přístup k této problematice:

1. Jediné definitivní řešení při výskytu nádoru na mléčné žláze je jeho chirurgické odstranění.

2. Pokud jde o 1nádor, který je dobře ohraničený tak provádím pouze odstranění vlastního nádoru - tzv. nodulektomii

3. Pokud jde o mnohočetné nádory, je vhodné odstranit ve změněné oblasti nádory společně s okolní tkání – tzv. mastektomie

4. Při mnohočetných nádorech a v případě delšího výskytu (fena s nimi může žít i roky), doporučuji provést předchozí vyšetření krve spojené s rentgenem hrudníku a sonografickým vyšetřením břicha kvůli vyloučení již vzniklých metastáz v organismu. Pokud jsou již zjištěny metastáze v organismu, je operace většinou zbytečná vhledem ke krátkému přežívání zvířete po zákroku.

5. Pokud již zvíře vykazuje změny zdravotního stavu, např. hubne, více pije, zvrací atd. může to být již v důsledku metastáz ve vnitřních orgánech a v tomto případě bývá operace většinou zbytečná.

6. Histologické vyšetření odebraného nádoru doporučuji pouze v případě, kdy majitel uvažuje o chemoterapii nebo pokud zvažuji o větším rozsahu zákroku – preventivní odstranění celé mléčné žlázy.

Závěrem chci říci, že pokud tento problém u vašeho zvířete objevíte, je třeba problém, řešit ihned a neřídit se radou některých starších kolegů „počkejte nějakou dobu, co to udělá“.