Kastrace ano či ne?


Kastrací (ovariohysterektomie nebo ovariektomie u fen, orchiektomie u psů) označujeme zákrok, při kterém dochází k trvalému přerušení pohlavní aktivity u zvířete. Zákrok doporučuji provádět u pohlavně dospělých zvířat, tj. orientačně ve věku 6 měsíců a výše u větších plemen později.

Při kastraci dochází k odstranění vaječníků, či vaječníků a dělohy u feny, nebo varlat u psa. Zákrok se provádí v celkové anestezii a zvíře si zpravidla nechávám po zákroku asi 3-12 h hospitalizované a zvíře vracím majiteli již zcela probuzené.

U zvířat, od kterých nechceme potomky kastraci vřele doporučuji a to z těchto důvodů:

  • až 97% snížení rizika výskytu nádorů mléčné žlázy fen (kastrace musí být provedena nejpozději po druhém hárání, poté již zákrok nemá na výskyt nádorů vliv nebo je zcela minimální), podle posledních studií je největší efekt při kastraci provedené před 1. háráním,
  • předejdeme riziku vzniku zánětů dělohy, které mohou ohrozit život zvířete, může být postihnuto 25-30% fen starších 10 let a až 20% může na následky uhynout,
  • snižuje se riziko výskytu cukrovky, jejíž vznik je vázán na účinky pohlavních hormonů,
  • snížení rizika výskytu epilepsie,
  • často snížíme riziko častého toulání a utíkání zvířat,
  • u psa předejdeme riziku zvětšení prostaty a následných zdravotních problémů ve starším věku,
  • u zvířat s poruchami chování, zejména agresivita u samců, může kastrace tento problém zmírnit nebo zcela odstranit,
  • v případě nesestouplých varlat (varlete), se odstranění varlete dutině břišní doporučuje ze zdravotních důvodů (zvýšené riziko vzniku nádoru varlete v důsledku zvýšené teploty v dutině břišní oproti šourku),
  • u některých hormonálně podmíněných kožních problémů, může kastrace tento problém zcela vyřešit (odstraníme působení pohlavních hormonů).

Další možnost jak přerušit pohlavní aktivitu u fen je injekční aplikace hormonů. Tímto dočasně přerušíme pohlavní cyklus, přičemž se doporučuje nejpozději po 2 letech nechat fenu normálně hárat. Tento způsob nedoporučuji, protože i u doporučených dávek hormonů může dojít ke zdravotním komplikacím (cukrovka, zánět dělohy, větší riziko výskytu nádorů mléčné žlázy). Tento způsob bych volil pouze vyjímečně a u fen od kterých nechceme štěňata, jednoznačně doporučuji kastraci.

Důvody pro kastraci jsou popsány výše a nyní krátce o vlastním zákroku.

U fen je optimální doba pro zákrok před nebo po prvním hárání, kdy je většinou již tělesně vyspělá (nemusí platit u velkých a obřích plemen). Kastraci lze samozřejmě provést v každém věku, ale pokud chcete snížit riziko nádorů mléčné žlázy, je nutno zákrok udělat nejpozději po druhém hárání.

Nejlepší doba pro provedení kastrace je asi 2 měsíce po skončení hárání, pohlavní orgány jsou v klidové fázi a výrazně se snižuje krvácivost. Ze zdravotních důvodů lze kastraci samozřejmě provést kdykoli.

Kastrace provádím v ordinaci v Újezdě, v odpoledních hodinách, je možno se domluvit i na sobotu a zvíře u mne zůstává většinou 6-12h. a jde domů vždy probuzené. Zvíře musí mít před zákrokem 12h. hladovku, pití není omezeno. Po operaci dostane na 3 - 5 dní léky proti bolesti a půjčuji límec, aby si zvíře nemohlo lízat operační ránu. Stehy vytahuji za 7 - 10 dní po zákroku.

Při kastraci psa (samce) jde prakticky o ambulantní zákrok. Psa většinou vracím po 2-3 hodinách zcela probuzeného, dostane také límec a na 3 dny léky proti bolesti.

Na závěr chci vyvrátit mýtus, že je vhodné, aby fena měla alespoň jedenkrát štěňata. Nikdy se nepotvrdil nižší výskyt vzniku zánětů dělohy či nádorů mléčné žlázy u fen, které měly někdy štěňata.