Služby a vybavení


Poskytované služby

Přístrojové vybavení

 • diagnostický ultrazvuk
 • rentgen s nepřímou digitalizací RTG snímku
 • ultrazvuk na zuby
 • biochemický analyzátor Spotchem
 • hematologický analyzátor Exigo Eos
 • elektrokauter
 • harmonický skalpel
 • mikroskop
 • odstředivka
 • monitor dechu a srdeční činnosti
 • otoskop, laryngoskop
 • digitální váha
 • vyhřívaná dečka
 • hospitalizační kotce
 • infuzní pumpa a ohřívač infuzního rozoku